Tình đã vào Thu

Tâm sựThơTình đã vào Thu
01:43:38 03/10/2017

Girly.vn -

Hiểu lạc nhau rồi vẫn ước mơ\r\nTừng đêm khắc khoải đợi…mong…chờ…\r\nĐàn buông lỗi phím sầu cung nhạc\r\nChữ dệt sai vần tủi áng thơ

Tình đã vào Thu ...

\r\n

Hiểu lạc nhau rồi vẫn ước mơ\r\n Từng đêm khắc khoải đợi…mong…chờ…\r\n Đàn buông lỗi phím sầu cung nhạc\r\nChữ dệt sai vần tủi áng thơ\r\nDạo ấy vào yêu nào kẻ ngỡ…\r\nGiờ đây vỡ mộng có ai ngờ ?!\r\nTình như cỏ dại vàng phai lá\r\nMỗi độ Thu về trải xác xơ…

\r\n\r\n

\r\n

cobehaybuonTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wolf’s kurai

\r\n\r\n

Giới thiệu về tác giả:

cobehaybuon

Làm thơ để được bơ vơ...

Trang trước

Buồn tàn Thu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...