Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

Thời trangThời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh
08:53:01 26/05/2016

Girly.vn -

Trương Quỳnh Anh khoe dáng ‘gái một con trông mòn con mắt’ giữa trưa hè của Sài Thành.

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Thời trang ngày hè đẹp đúng điệu của Trương Quỳnh Anh

\r\n

Photo: Huy Bình\r\nStylist: Khoa Elise\r\nMake up: Hiwon

\r\n

Sơn Trí (Theo Giadinhvietnam.com)

Tags: Thời trang
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...