Thêm một

Tâm sựThơThêm một
02:45:49 06/10/2016

Girly.vn -

Thêm một chút gió,\r\nDịu mát đất trời,\r\nTrải khắp muôn nơi,\r\nNhư lời tình ngỏ.

Thêm một

\r\n

Thêm một chút nắng,\r\n Sửi ấm không gian.\r\n Để mây lang thang,\r\n Chìm vài lãng mạn.

\r\n

Thêm một chút gió,\r\n Dịu mát đất trời,\r\n Trải khắp muôn nơi,\r\n Như lời tình ngỏ.

\r\n

Thêm một chút thương,\r\n Để người tìm lại.\r\n Thêm một chút dại.\r\n Mới là tình yêu.\r\n\r\n Thêm người thứ ba,\r\n Tình yêu cách trở.\r\n Thêm một sao nở,\r\n Lắm điều trái ngang.

\r\n

Song MaiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Kem Lạnh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...