Một nửa

Tâm sựThơMột nửa
09:14:33 31/05/2016

Girly.vn -

Anh với em một nửa của nhau\r\nChẳng thể tách rời như thuyền và biển\r\nBỗng một ngày trời nổi cơn gió bụi\r\nEm mang nửa hồn anh về với đất\r\nMột nửa hồn tha thẩn nơi đây

Một nửa

\r\n

Anh với em một nửa của nhau\r\nChẳng thể tách rời như thuyền và biển\r\nBỗng một ngày trời nổi cơn gió bụi\r\nEm mang nửa hồn anh về với đất\r\nMột nửa hồn tha thẩn nơi đây

\r\n

Cơm nửa bữa, giấc chập chờn một nửa\r\nNgọn đèn chong một nửa hao gầy\r\nMột nửa gió, một nửa mây bay mất\r\nMột nửa cười, một nửa khóc, điên, say…\r\nMột nửa bên em chiếu chăn lạnh ngắt

\r\n

Một nửa bên anh nỗi nhớ quắt quay\r\nNửa kỷ niệm sao lấp đầy ký ức\r\nNửa hình hài sao gọi tấm thân đây\r\nSao em nỡ để lại anh một nửa\r\nMột nửa kia khuất lấp cuối chân ngày?!

\r\n

NMTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...