It’s ok

03:21:12 13/07/2015

Girly.vn -

Chúng ta ở đó, còn yêu thương ở đâu ?

it's oke

\r\n

Hãy một lần đứng lại, để suy nghĩ ta nên làm gì?

\r\n

Có nên dừng đuổi theo thứ gọi là yêu thương của mình.

\r\n

Hãy một lần nhìn lại, để biết ta đã đánh mất thứ gì?

\r\n

Có nên tiếp tục thứ vốn là yêu thương của mình.

\r\n

Phan NguyễnGirly.vn

\r\n \r\n\r\n 

Giới thiệu về tác giả:

Phan Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...