Em đã không còn nhớ một người dưng

Tâm sựThơEm đã không còn nhớ một người dưng
02:20:55 13/10/2016

Girly.vn -

Em đã không còn nhớ một người dưng\r\nChỉ nhắc anh với hai chữ “đã từng”

Em đã không còn nhớ một người dưng\r\n\r\n \r\n\r\nEm đã không còn nhớ một người dưng\r\n Chỉ nhắc anh với hai chữ “đã từng”\r\n Anh là cũ, anh ấy là hiện tại\r\n Và tương lai chắc cũng chẳng đổi thay.\r\n\r\n \r\n\r\nNgày chung bước anh có từng trân trọng?\r\n Có từng lo một mai sẽ mất em?\r\n Hay anh nghĩ bên em là mãi mãi\r\n Phải yêu anh là sứ mệnh của em?\r\n\r\n \r\n\r\nAnh nào biết yêu là từ hai phía\r\n Chẳng có ai có trách nhiệm yêu ai\r\n Tương lai em chẳng muốn hoài phung phí\r\n Bên một người chẳng tí nghĩ đến em.\r\n\r\n \r\n\r\nThôi anh nhé, vẫy tay chào “quá khứ”\r\n Giữ làm chi những năm tháng hư vô\r\n\r\nNgô nghê ấy từng yêu và mơ tưởng\r\n\r\nGiờ buông tay em chẳng tí vấn vương.\r\n\r\n \r\n\r\nThôi anh nhé em thương anh đã đủ\r\n\r\nDù trong mơ cũng chỉ biết có anh\r\n\r\nHạnh phúc ấy là mình em tự vẽ\r\n\r\nSẽ quên anh, tập yêu lấy chính em.\r\n

J Phan – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Luan Vu – Group Blend & Retouch 

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...