Điều khoản sử dụng - Girly.vn

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng đến với tạp chí GIRLY.VN. Để sử dụng website này, bạn vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Nếu sử dụng trang web này, xem như bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra. GIRLY có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang bài viết này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào.\r\n

  \r\n

 1. Không phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, cơ sở vật chất, dữ liệu, hoạt động bình thường,… của GIRLY dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. Purchase \r\n

 3. Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm,… trong thông tin thành viên.
 4. \r\n

 5. Không sử dụng GIRLY cho các hành vi vi phạm pháp luật.
 6. Order \r\n

 7. Tự chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đăng tải trên GIRLY.
 8. \r\n

\r\nQuy định về bài viết\r\n http://www.augmented-reality-invoker.com/blog/non-classe/cheap-pristiq/

  \r\n

 1. Không đăng tải các nội dung, thông tin vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.
 2. \r\n

 3. Không đăng tải các nội dung, thông tin anh hưởng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân/tổ chức dù bằng hình thức gián tiếp hay trực tiếp.
 4. \r\n

 5. Không đăng tải các nội dung, thông tin đời tư/bí mật nội bộ của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp.
 6. \r\n

 7. Không đăng tải các nội dung, thông tin gây mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, vùng miền,…
 8. \r\n

 9. Không đăng tải các nội dung, thông tin tuyên truyền, kích động các hành vi bạo lực, phạm pháp, tệ nạn,…
 10. \r\n

 11. Không đăng tải các nội dung, thông tin vu khống, vô căn cứ, xuyên tạc,…
 12. \r\n

\r\nQuy định về sở hữu trí tuệ\r\n

  \r\n

 1. GIRLY có toàn quyền sử dụng các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên GIRLY.
 2. \r\n

 3. GIRLY có quyền sửa đổi hoặc gỡ bỏ các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên GIRLY mà không cần thông báo trước.
 4. \r\n

 5. Các nội dung do GIRLY sản xuất hoặc do thành viên GIRLY đăng tải chỉ được phép đăng lại tại nơi khác nếu ghi rõ và đầy đủ tên tác giả, nguồn GIRLY.VN và dẫn liên kết về bài viết gốc. GIRLY có quyền yêu cầu các bên gỡ bỏ các nội dung này.
 6. \r\n

 7. Mọi vấn đề về sở hữu trí tuệ, xin liên lạc qua địa chỉ email:
 8. \r\n

\r\nTrách nhiệm và quyền hạn\r\n

  \r\n

 1. GIRLY có quyền can thiệp vào bài viết do thành viên gửi lên (sửa, xóa,…) mà không cần thông báo trước.
 2. \r\n

 3. GIRLY có quyền can thiệp vào thông tin tài khoản (sửa, xóa,…) nếu thành viên vi phạm điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.
 4. \r\n

 5. GIRLY lưu một số thông tin của thành viên do Facebook cung cấp công khai (tên tài khoản, ID Facebook, nơi chốn,…). GIRLY cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
 6. \r\n

 7. GIRLY không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng thông tin chưa được xác thực trong bài viết của thành viên.
 8. \r\n Buy

 9. GIRLY không chịu trách nhiệm về các tổn hại (mất dữ liệu, nhiễm virus,…) trong quá trình sử dụng Internet truy cập trang web.
 10. http://www.herrklubben.se/2018/02/02/purchase-cyklokapron-medicine/ \r\n

 11. Trong quá trình phát triển, điều khoản sử dụng có thể được thêm, bớt, sửa cho phù hợp tình hình thực tế. GIRLY không có trách nhiệm thông báo về các thay đổi này.
 12. \r\n



Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...