Đau !

03:50:30 07/03/2016
Girly.vn -

Mang lồng ngực chơi vơi
Thảy giữa đàng qua lại
Tim đau này một trái
Hỏi người có mua không?

Đau !

 

Mang lồng ngực chơi vơi
Thảy giữa đàng qua lại
Tim đau này một trái
Hỏi người có mua không?

Người mua bằng câu hứa
Em dốc cạn một đời
Người mua bằng ánh lửa
Đem đốt sạch tin yêu

Người hờ hững buông tay
Em một mình tự vấn
Người đập tan tất thảy
Em cặm cụi dán lành

Người vội vã quay đi
Đan vào bàn tay khác
À thì ra em chỉ
Là chặng nghỉ giữa đời

Mang lồng ngực chơi vơi
Thảy giữa đàng qua lại
Tim đau này môt trái
Người trân trọng hẵng mua

 

Một Thứ Bỏ Đi Theo Girly.vn 

Ảnh Nguyễn Vũ Minh Thư

Giới thiệu về tác giả:

Một Thứ Bỏ Đi

Đôi dòng tản mạn như nét vẽ nguệch ngoạc lên đời

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...