Anh còn ở đó không?

Tâm sựThơAnh còn ở đó không?
02:31:01 10/01/2017

Girly.vn -

Anh còn thương nữa không?\r\nCô gái từng nặng lòng\r\nVì anh mà cố chấp\r\nVì anh lòng chênh vênh.

Anh còn ở đó không?

\r\n

Anh còn về nữa không?\r\nSắc hoàng hôn đã nhạt\r\nCô gái đã ngừng hát\r\nNgày đã tàn… phân đôi..

\r\n

Anh còn nhớ nữa không?\r\nĐôi mắt em bồi hồi\r\nMá hồng, làn tóc rối\r\nAnh từng nói rất mong.

\r\n

Anh còn thương nữa không?\r\nCô gái từng nặng lòng\r\nVì anh mà cố chấp\r\nVì anh lòng chênh vênh.

\r\n

Anh còn ở đó không?\r\nNơi em còn chạm đến\r\nNói đi, em dù mệt\r\nVẫn sẽ kề bên anh!

\r\n

NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Julia Trotti

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...